Посочените от Вас лични данни ще бъдат обработвани от Балев Корпорейшън ЕООД в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 2016/679 на ЕП и на Съвета от 26 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни – ОРЗЛД (GDPR – General Data Protection Regulation).

Администраторът на данни е Балев Корпорейшън ЕООД, ЕИК 103760269. Вашето съобщение по електронна поща ще бъде обработвано от Балев Корпорейшън ЕООД, за да предоставим отговор на Вашето запитване, Личните данни, съдържащи се във Вашето електронно писмо, ще бъдат използвани единствено за обработка на Вашите Данни относно име, организация, населено място и се използват също така за събиране на статистически данни. Данните се съхраняват в архива на Балев Корпорейшън ЕООД за максимален период от 5 години, след което се унищожават. Разполагате с право по всяко време да оттеглите свободно даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите на предоставяне на отговор на изпратеното от Вас съобщение по-горе, с право на достъп, заличаване и коригиране на данните, с право да възразите срещу обработването на личните Ви данни или срещу предоставянето им на трети лица, като се свържете с Балев Корпорейшън ЕООД чрез имейл на safedata@areon-fresh.com или чрез изпращане на писмено заявление до адреса на Балев Корпорейшън ЕООД в. Варна, бул. “Владислав Варненчик” 260, както и с правото да се обръщате към Комисия за защита на личните данните.