Fresco New

Fresco New 12

Fresco је иновативан производ, који се лако отвара и затвара ради веће употребљивости и погодности.